ДИНАМИЧНИОТ МОДЕЛ НА ЛИДЕРСТВО | E-book

0,99

Динамичниот модел на лидерство настана додека се оби- дував да ја спасам љубовта на мојот живот. Постојаниот „ментален отпад“ ги замаглуваше нашите заемни чувства и го уништуваше нашиот однос, и покрај не- говиот интензитет и моќ. Ни сончевите зраци не можат да допрат до земјата ако воздухот е премногу загаден.

 • Language: Macedonian
 • Format: .PDF
 • Issue date: 2018
 • Pages: 3

Share product:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Description

Динамичниот модел на лидерство настана додека се оби- дував да ја спасам љубовта на мојот живот. Постојаниот „ментален отпад“ ги замаглуваше нашите заемни чувства и го уништуваше нашиот однос, и покрај не- говиот интензитет и моќ. Ни сончевите зраци не можат да допрат до земјата ако воздухот е премногу загаден.

“Следете го мојот совет да не ги повторувам моите грешки.” – Милан Крајнц

0
  0
  Your cart
  Your cart is emptyShop
  Add to cart