ДИНАМИЧНИОТ МОДЕЛ НА ЛИДЕРСТВО | E-book

0,99

Динамичниот модел на лидерство настана додека се оби- дував да ја спасам љубовта на мојот живот. Постојаниот „ментален отпад“ ги замаглуваше нашите заемни чувства и го уништуваше нашиот однос, и покрај не- говиот интензитет и моќ. Ни сончевите зраци не можат да допрат до земјата ако воздухот е премногу загаден.

  • Language: Macedonian
  • Format: .PDF
  • Issue date: 2018
  • Pages: 3

Share product:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Description

Динамичниот модел на лидерство настана додека се оби- дував да ја спасам љубовта на мојот живот. Постојаниот „ментален отпад“ ги замаглуваше нашите заемни чувства и го уништуваше нашиот однос, и покрај не- говиот интензитет и моќ. Ни сончевите зраци не можат да допрат до земјата ако воздухот е премногу загаден.

“Следете го мојот совет да не ги повторувам моите грешки.” – Милан Крајнц

1
    1
    Your cart
    Add to cart